loading...
گیلان کده
عرفان زادفلاح بازدید : 551 1395/11/05 نظرات (0)

 حدودا یک سوم زندگی انسان را خواب فرا گرفته و تمامی افراد، ارتباطی نزدیک در سالیان عمر خود با این پدیده دارند، اما هنوز اسرار آن به خوبی شناخته نشده است و این عامل که در لحظه معینی، بخشی از فعالیتهای مغزی از کار افتاده، پلک چشمها بر هم آمده و به دنبال آن تمام اعضا در سکون و سکوت فرو می روند، به درستی روشن نیست. اما اندیشمندان به این باور رسیده اند که خواب نقش بس چشمگیری در سلامت انسان دارد. تأثیر عمیق آن به گونه ای است که پزشکان روانی، هماره در صدد تنظیم خواب بیماران به صورت عادی بوده تا از این طریق تعادل روحی افراد را ممکن سازند.

افرادی که خواب طبیعی نداشته، انسانهایی پژمرده، عصبانی، افسرده، غمگین و ناراحتند و کسانی که از خواب معتدلی بهره مندند، آن هنگام که بیدار می شوند، نشاط و توان چشمگیری در خود دیده، برنامه های روزانه خود را با شادابی، سرعت بسیار و آمادگی فکری قابل توجهی انجام می دهند، از این رو بیش از دیگران به موفقیت دست می یابند

. از شگفتی های عالم خواب آن است که به هنگام خواب و از کار افتادن موقت بخش عظیمی از مغز، بعضی از سلولها با نام «سلول نگهبان»، همچنان بیدار بوده و توصیه هایی را که انسان قبل از خواب در مورد لحظه بیداری به آنها می کند، هرگز فراموش نکرده، به موقع اطاعت می کنند. به این خاطر در مراحل مختلف زندگی، که گاه کاری ضروری داشته ایم وپیش از خواب، موقع بیداری را به خود سپرده ایم، بیشتر زمانها به موقع بیدار می شویدر حالی که در غیر آن ساعتها در خواب بوده ایم.

. رؤیا، صحنه یا حادثه ای است که در خواب رؤیت می شود و چونان «علم» در اختیار خواب بین قرار می گیرد؛ صحنه ای که در آن قدرتهای نهفته انسان، فرصت ظهور یافته و در آینه ای صاف و شفاف، صفات افراد نمایان می شود. رؤیا، رابط وحی است و منشأ تحولات شگرفی در باورها و اندیشه های آدمی در طول قرون و اعصار بوده است، هشدارهایی در ارتباط با مسایل روحی، روانی و جسمی از این طریق به افراد داده می شود و آنان را با جهان ماوراء ماده و طبیعت آشنا می سازاز دیرزمان تا کنون، انسانها نسبت به رؤیاهای خویش، توجه خاصی داشته اند و در هر قوم و قبیله ای، قوانین ویژه ای برای تعبیر خوابها بوده است تا به وسیله آنها، اسرار و رموز کشف شود و خیر و شرّی که فال آن را زده بودند، در زندگی، خود پدیدار گردد. از این رو در قرآن در خواب حضرت یوسف(ع)، مادر موسی(ع)، و حضرت ابراهیم(ع) سخن به میان آمده و نسبت به ورود مسلمانان در حال احرام و با چهره ای قدسی و ملکوتی به مسجدالحرام(ع)، بشارت شیرینی در خواب به رسول خدا(ص) داده شد

. خوابهایی که با حوادث خارجی روزمره، صفات اخلاقی و ناملایمات جسمی و روحی هیچ گونه ارتباطی نداشته، در زمانی مناسب و با شرایطی به دور از هر گونه عواملی دیده شود، رؤیای صادقه نامند. چنین خوابها از آن نظر که ارتباطی تعجب آفرین بین امری وجودی ـ یعنی رؤیا ـ با امری عدمی ـ یعنی حادثه آینده که هنوز اتفاق نیفتاده است ـ برقرار می کند و نکاتی را بیان می نماید، حقیقت نما یا صادقه نامیده می شود. مثل رؤیایی که در آن به ایجاد حادثه ای برای شخصی، خانواده ای یا جامعه ای در آینده اشاره شده و خبر از ماجرایی از این طریق داده می شود و پس از چندی عین آن صحنه و حادثه اتفاق می افتد!

خوابهایی که با حوادث خارجی روزمره، صفات اخلاقی و ناملایمات جسمی و روحی هیچ گونه ارتباطی نداشته، در زمانی مناسب و با شرایطی به دور از هر گونه عواملی دیده شود، رؤیای صادقه نامند. چنین خوابها از آن نظر که ارتباطی تعجب آفرین بین امری وجودی ـ یعنی رؤیا ـ با امری عدمی ـ یعنی حادثه آینده که هنوز اتفاق نیفتاده است ـ برقرار می کند و نکاتی را بیان می نماید، حقیقت نما یا صادقه نامیده می شود. مثل رؤیایی که در آن به ایجاد حادثه ای برای شخصی، خانواده ای یا جامعه ای در آینده اشاره شده و خبر از ماجرایی از این طریق داده می شود و پس از چندی عین آن صحنه و حادثه اتفاق می افتد!

در مطلب زیر تعدادی  از رویاهایی که شاید  بیشتر دیده می شود را به همراه تعبیرشان آورده ایم:

مرگ

خواب مردن دیدن خیلی ناخوشایند است، اما لزوما به این معنا نیست که اتفاق بدی خواهد افتاد. خیلی از کسانی که خواب تعبیر می‌کنند معتقدند که دیدن خواب مرگ نشانه تغییری بزرگ یا تغییر شکل افق‌های زندگی شما یا افرادی که به شما نزدیک هستند، است.

 سقوط

صحبت از تشویش و اضطراب است. فقدارن کنترلی که به سبب سقوط از آسمان در رویای‌تان احساس می‌کنید ممکن است دلیل فقدان کنترل و عدم امنیتی باشد که در زندگی واقعی‌تان احساس می‌کنید.
علاوه بر این دیدن سقوط در خواب می‌تواند نشانه شکست (یا ترس از شکست) در کار یا زندگی شخصی‌تان باشد.

 دوستان

مثل خیلی از نشانه‌ها در خواب، نقش دوستان نیز برجسته ساختن جنبه‌هایی از وجود خود شخص است، مثل یک ویژگی شخصیتی که ممکن است از آن آگاه نباشید و یا لازم است به دنبال آن بروید.
چه احساسی درباره آن دوست دارید؟ آن خانم یا آقا برای‌تان نماد چه چیزی است؟ دانستن پاسخ این سوال‌ها سرنخ‌های زیادی به شما می‌دهد.

پرواز

آیا به تازگی چیزی جدید و خیال‌پردازانه را تجربه کرده‌اید؟ ممکن است امشب در رویای‌تان به آسمان‌ها بروید.
پرواز نشانه آزادی است، پس اگر بدون تلاش صعود کرده از منظره پایین لذت می‌برید در زندگی حقیقی هم هوشیارتر هستید.
اگر به سختی پرواز می‌کنید به معنای این است که احساس می‌کنید در مسیر زندگی‌تان محدودیت دارید.

برهنگی

توی خواب خودتان را بدون شلوار، بدون بلوز و یا کلا بدون لباس دیده‌اید؟ دلیلش این است که احساس می‌کنید در زندگی واقعی روزانه‌تان یک پروژکتور روی شما زوم شده است که خیلی هم حس خوبی نیست.
برهنگی در رویاها نشانه آسیب‌پذیری شما در یک موقعیت است. آیا شما تنها آدم با لباس بین یک اقیانوس آدم برهنه هستید؟ شاید چیزی را درباره خودتان پنهان می کنید

طلا و پول 

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است. اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند. پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است. داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است . چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می آید. چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید.  

آینه 

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند…
اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود. اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند. پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است.

دویدن

دویدن در یک جهت خاص : بر آورده کردن آرزوها
دویدن بدون لباس – لخت و عور- خیانت
دویدن به دنبال یک دشمن : پیروزی
بچه ای که میدود : نیکبختی
مسابقه دو : رضایت
تماشای دوندگان : بگو مگو
بی هدف دویدن : مقداری پول زیاد بدستتان خواهد رسید.

مار 

مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

امیدوارم خواب هایتان همیشه عالی باشد .ولی این را بدانید که اگر خوابی نه چندان خوب می بینید به این دلیل نیست که حتما قرار است اتفاق ناگواری رخ دهد .بهتر  و پسندیده است که به خداوند توکل کنید و صبور باشید.

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • پیوندهای روزانه
  آمار سایت
 • کل مطالب : 828
 • کل نظرات : 21
 • افراد آنلاین : 10
 • تعداد اعضا : 100
 • آی پی امروز : 103
 • آی پی دیروز : 266
 • بازدید امروز : 486
 • باردید دیروز : 1,409
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 3,446
 • بازدید ماه : 21,915
 • بازدید سال : 123,926
 • بازدید کلی : 12,060,563